Legalt

Denna webbplats (ettglas.se) ägs och drivs av Restaurang Titti Cederwall AB (nedan kallad webbplatsen). Tillgången till denna webbplats och den användning du gör är beroende av att du accepterar och respekterar de meddelanden och ansvarsfriskrivningar som anges nedan och på andra ställen på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anses du ha godkänt dessa uttalanden.

Ansvarig utgivare
Restaurang Titti Cederwall AB (Under varumärket: Ett Glas)
Huvudkontor: 1 Posthusgatan Norrtälje - 761 30 Stockholms län Sweden
Register över juridiska personer :


Telefon:
+46 176 20 69 95

E-post: Kontakta oss

Webmaster
CentralApp SA (CentralApp), SilverSquare Av. Louise 54 1050 Bruxelles
Mer information finns på

.

Värd
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), 5 RUE PLAETIS, LUXEMBOURG.
Mer information finns på

.

Inget dokument finns tillgängligt på vår webbplats, kontakta oss om du har några frågor.